Vaste boekenprijs

De vaste boekenprijs is sinds 2005 bij wet geregeld om prijsconcurrentie te voorkomen en daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen. Daarmee vormt de vaste boekenprijs een belangrijk cultuurpolitiek instrument. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp).

De Wet op de vaste boekenprijs geldt voor werken die:

  • tekst in de Nederlandse en/of Friese taal bevatten
  • zijn voorzien van een titel
  • bestaan uit papieren bladzijden
  • al dan niet vergezeld gaan van ondersteunende informatiedragers
  • bestemd zijn voor de verkoop aan eindafnemers.

Voor de Wvbp is het niet relevant of een boek in eigen beheer wordt uitgegeven, waar de opbrengsten van een boek heengaan of dat een boek slechts bij één bepaalde (keten van) verkoper(s) verkrijgbaar is. Ook deze boeken zijn bestemd voor de verkoop aan eindafnemers en vallen dus onder de Wvbp.

Uitgevers en importeurs van boeken in de Nederlandse en Friese taal en van bladmuziekuitgaven zijn verplicht voor deze uitgaven een prijs vast te stellen en deze prijs te melden bij het Commissariaat. Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen moeten ten minste een week voor de ingangsdatum worden gemeld op de website vaste boekenprijs van het Commissariaat voor de Media. De gemelde prijzen zijn op deze website uiteindelijk voor iedereen kenbaar. De boekverkoper dient de door de uitgever vastgestelde prijs toe te passen.

E-boek

De vaste boekenprijs geldt alleen voor gedrukte boeken en bladmuziekuitgaven, en niet voor e boeken. Volgens de wetgever is prijsregulering voor elektronische boeken ongewenst, omdat deze de innovatie op de boekenmarkt zou schaden en er een cultureel belang ontbreekt.

Besluit vaste boekenprijs

Het Besluit vaste boekenprijs bevat– als Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) – een uitwerking van de Wet op de vaste boekenprijs, met onder meer bepalingen over kortingsmogelijkheden, bijzondere prijzen en boekenclubprijzen.

Verder is er de Regeling vaste boekenprijs, die nadere voorschriften bevat voor onder meer de verplichting voor uitgevers en importeurs hun prijzen mee te delen.

Melden van nieuwe uitgaven

Het melden van nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen kan op drie manieren: via de website, met zogenaamde ONIX-berichten, of met een papieren formulier. Voordat u prijzen kunt melden, dient u zich te laten registreren bij het Commissariaat via een registratieformulier en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de KvK. Na registratie ontvangt u een gebruikersnaam en een wachtwoord om prijzen via de website te kunnen melden.

Melden prijswijzigingen boeken vanwege verhoging laag btw-tarief

Het kabinet is voornemens het lage btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent. Dit staat in het Belastingplan 2019. Naar verwachting gaat deze verhoging in per 1 januari 2019. Hierdoor gaat ook de btw op (papieren) boeken met 3 procent omhoog.

Wijziging Wet op de vaste boekenprijs

In het Belastingplan 2019 wordt ook een wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) voorgesteld. Deze wijziging biedt uitgevers en importeurs de mogelijkheid de vaste prijs of boekenclubprijs binnen een half jaar te wijzigen. Zo kunnen uitgevers en importeurs het effect van de btw-wijziging in deze prijzen verwerken. Uitgevers en importeurs mogen de aangepaste prijs afronden op een bruikbaar bedrag.

Melden aangepaste prijzen

Vooruitlopend op de beoogde wijziging van de Wvbp kunnen uitgevers en importeurs vanaf nu tot 1 februari 2019 de aan het nieuwe btw-tarief aangepaste boekenprijzen melden via boekenprijs.cvdm.nl.

De behandeling van het pakket Belastingplan 2019 door de Eerste Kamer staat gepland op 11 december 2018. De stemmingen zijn op 18 december 2018. Wij adviseren onze website goed in de gaten te houden. Mocht het wetsvoorstel niet worden aangenomen, dan kunnen uitgevers de prijswijzigingen tijdig ongedaan maken via bovengenoemde website.

Vragen over de vaste boekenprijs

Hebt u vragen over de vaste boekenprijs? Waarschijnlijk staat uw vraag met het antwoord in de lijst Veelgestelde vragen. U kunt ons ook mailen via boekenprijs@cvdm.nl.

Nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van actuele ontwikkelingen rond de vaste boekenprijs, kunt u zich hier voor de nieuwsbrief Vaste Boekenprijs aanmelden.


Disclaimer
Deze website bevat links naar de website wetten.overheid.nl. Het Commissariaat voor de Media heeft geen zeggenschap over deze gelinkte website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze gelinkte website.

Deel deze pagina