Regelgeving vaste boekenprijs

Vaste boekenprijs

De Wet op de vaste boekenprijs verplicht uitgevers en importeurs van boeken in de Nederlandse en Friese taal en van bladmuziekuitgaven een vaste prijs te hanteren voor hun uitgaven.

De Wet op de vaste boekenprijs is vanaf 1 januari 2005 van kracht en beoogt een ruim en gespreid aanbod van boeken en muziekuitgaven te bevorderen. Het toezicht op de naleving van de wet is in handen van het Commissariaat voor de Media. Daar moeten uitgevers en importeurs hun vaste prijzen ook aanmelden.

Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen aanmelden dient ten minste een week voor de ingangsdatum te gebeuren. Voor onder meer het aanmelden en raadplegen van boekenprijzen kunt u naar de website vaste boekenprijs.

Besluit vaste boekenprijs

De kortingsmogelijkheden, bijzondere prijzen en boekenclubprijzen worden uitgewerkt in het Besluit vaste boekenprijs.

Ministeriële Regeling

De Wet op de vaste boekenprijs geeft aan dat in een ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van de mededeling en bekendmaking van:

  • vaste prijzen
  • prijswijzigingen
  • bijzondere prijzen
  • boekenclubprijzen.

Daarnaast zijn in de ministeriële regeling bedragen vastgesteld waar in het Besluit vaste boekenprijs naar wordt verwezen.

Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving vaste boekenprijs en aandachtsgebieden 2014

Bij het toezicht op de naleving van de Wvbp hanteert het Commissariaat een prioriteringsbeleid. Het Commissariaat voor de Media geeft met dit beleid inzicht in de wijze waarop hij naleving van de Wvbp bevordert.

Het Commissariaat ontvangt elk jaar veel klachten en signalen over mogelijke overtredingen van de Wvbp. Het Commissariaat maakt keuzes om te bepalen welke klachten en signalen het oppakt en heeft daartoe prioriteringsbeleid vastgesteld. In aansluiting op het prioriteringsbeleid stelt het Commissariaat jaarlijks aandachtsgebieden vast.

Beleidslijn Sanctiemaatregelen VBP 2011

De Beleidslijn sanctiemaatregelen vaste boekenprijs 2011 geeft inzicht in de criteria voor de sanctiemaatregelen die gelden bij overtreding van de Wet op de vaste boekenprijs en de Algemene wet bestuursrecht.

Aanbestedingen

Deze informatiebrief geeft antwoord op de vraag hoe om te gaan met aanbestedingen die betrekking hebben op Nederlandstalige boeken die vallen onder de Wet op de vaste boekenprijs.

Collectieve bestellingen studieboeken

Het Besluit vaste boekenprijs biedt de mogelijkheid 10% korting toe te passen bij de verkoop van studieboeken via studieverenigingen aan hun leden. Deze informatiebrief legt de voorwaarden nader uit.


Disclaimer
Deze website bevat links naar de website wetten.overheid.nl. Het Commissariaat voor de Media heeft geen zeggenschap over deze gelinkte website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze gelinkte website.

Deel deze pagina