Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het Commissariaat voor de Media? Kijk hieronder of u een antwoord vindt. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem dan hier.

Als lokale omroep willen wij videomateriaal dat we hebben geproduceerd voor een eigen programma, verkopen aan een derde. Mag dat?

Bij veel radio- en televisie-uitzendingen klinkt hinderlijke achtergrondmuziek. Kunt u daar niet iets aan doen?

Bij wie kan ik een klacht indienen over een programma?

Er komt steeds meer pulp op de televisie. Kunt u daar iets aan doen?

Ik hoor slecht en ben dus afhankelijk van ondertiteling op teletekstpagina 888. Nu gaat de ondertiteling niet altijd gelijk op met de spreker. Hopelijk kunt u hier iets aan doen.

Ik stoor mij aan de vele vooraankondigingen tijdens tv-uitzendingen, vooral bij speelfilms. Kan dat zomaar?

Kan het Commissariaat vooraf kijken of een programma voldoet aan de Mediawet?

Kan ik zelf een omroep beginnen?

Mag in programma's zomaar propaganda worden gemaakt voor een politieke partij?

Mijn kabelmaatschappij heeft ineens één van mijn favoriete zenders verwijderd. Kan dat zomaar?

Mijn kinderen kijken steeds vaker naar video's en films op internet. Bestaat er enige controle op wat daar te zien is?

Moeten play-offs/kwalificatiewedstrijden van wedstrijden die op de Evenementenlijst staan voor iedereen beschikbaar zijn?

Regelmatig wordt vroeg op de avond op tv, als mijn kinderen kijken, grove taal gebruikt en komen beelden met seks en geweld voorbij. Wilt u ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?

Televisieprogramma's beginnen niet altijd op het aangekondigde tijdstip. Wie kan ik daarop aanspreken?

Voor een goed doel willen we in ons dorp tijdelijk een radioprogramma uitzenden op de FM-band. Kan ik dat bij het Commissariaat regelen?

Waar vind ik een overzicht met alle lokale, regionale en landelijke omroepen?

Waarom is er op tv nooit aandacht voor korfbal? Dat is toch ook een prachtige sport, waaraan veel mensen plezier beleven?

Wat houdt de bewaarplicht voor media-instellingen in?

Wij willen met een aantal vrijwilligers een lokale omroep beginnen. Er is al een omroep, maar wij vinden dat het beter kan. Komen wij in aanmerking voor een uitzendvergunning?

Zijn hoorzittingen bij het Commissariaat openbaar?

Aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag (video on demand)

Beschouwt het Commissariaat lineaire uitzendingen ("live streams") die alleen via internet worden aangeboden als commerciële mediadienst op aanvraag?

Heeft de fysieke vestiging van de server waarvandaan de videocontent van een mediadienst op aanvraag wordt ontsloten invloed op de vaststelling welke lidstaat toezichtbevoegd is?

Hoe beoordeelt het Commissariaat de redactionele verantwoordelijkheid als een mediadienst op aanvraag zogenaamde 'user generated content' aanbiedt?

Hoe beoordeelt het Commissariaat redactionele verantwoordelijkheid in het geval een aanbieder in zijn mediadienst op aanvraag video's plaatst die door een derde partij zijn gemaakt (bijvoorbeeld ANP-nieuwsvideo's)?

Hoe bepaalt het Commissariaat wanneer er sprake is van mogelijk voor minderjarigen ernstig schadelijke video's? Hoe moet worden omgegaan met schokkende nieuwsbeelden?

Hoe classificeert het Commissariaat het online videoaanbod van kranten, met het oog op overweging 28 van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, die luidt: "Het toepassingsgebied van deze richtlijn dient niet elektronische versies van kranten en tijdschriften te omvatten" ?

Hoe kan het Commissariaat toezicht houden op commerciële mediadiensten op aanvraag, mede gezien de dynamiek, omvang en het geïntegreerde karakter van deze diensten?

Ik heb mijn mediadienst op aanvraag al enige tijd geleden aangemeld, maar ik heb nog steeds geen besluit hierover ontvangen?

Is het feitelijke gebruik relevant bij het vaststellen van het massamediaal karakter van een dienst?

Op welke manier is binnen Europa het 'level playing field' in het toezicht door de verschillende lidstaten gewaarborgd?

Waarom maakt het Commissariaat gebruik van het begrip 'video', terwijl dit niet voorkomt in de Mediawet of de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten?

Waarom maakt het Commissariaat geen gebruik van het begrip 'televisie-achtig'?

Wat zijn de toezichtskosten voor media-instellingen die commerciële mediadiensten op aanvraag aanbieden?

Wat zijn de voordelen voor een aanbieder van een commercieel mediadienst op aanvraag om zich aan te melden?

Welk logo kan ik voeren om aan te geven dat mijn mediadienst onder toezicht van het Commissariaat valt?

Zijn er voorbeelden van commerciële mediadiensten op aanvraag?

Gebruikers van commerciële mediadiensten op aanvraag (video on demand)

Kijkt het Commissariaat behalve naar de video's ook naar andere zaken op een website?

Wat betekent het logo 'mediadienst geregistreerd bij het CvdM'?

Nevenactiviteiten (publieke omroepen)

Hoe kan een publieke omroep nevenactiviteiten financieren?

Hoe moet een omroep nevenactiviteiten administreren?

Hoe moeten nevenactiviteiten worden aangemeld?

Is het de bedoeling dat een omroep elke keer als bijvoorbeeld de studio wordt verhuurd, daarvan afzonderlijk melding maakt aan het Commissariaat?

Is reclame voor nevenactiviteiten op de website van een omroep toegestaan?

Kan tijdens de uitzending reclame worden gemaakt voor de eigen nevenactiviteiten?

Tot welk type activiteit behoort het organiseren van bingo’s en loterijen?

Tot welk type activiteit behoren reclamewerving en sponsorwerving?

Waarom moeten nevenactiviteiten worden aangemeld?

Wanneer toetst het Commissariaat nevenactiviteiten?

Wanneer voldoen nevenactiviteiten aan de eisen van de Mediawet?

Wat mag een omroep doen met inkomsten uit nevenactiviteiten?

Wat zijn nevenactiviteiten?

Welke gegevens worden in het openbare Register Nevenactiviteiten vermeld?

Reclame en sponsoring

Er wordt op de publieke omroep vaak verwezen naar specifieke social media, waarop bijvoorbeeld informatie te vinden is of mee kan worden gepraat over een programma. Mag dat?

Het geluid van de tv gaat tijdens de reclame opeens harder. Wie kan ik daarop aanspreken?

Hoeveel reclame mogen omroepen eigenlijk uitzenden?

Ik ben het niet eens met bepaalde tv-reclame. Bij wie kan ik een klacht indienen?

In praatprogramma's worden vaak merken, boeken en cd's genoemd. Dat is sluikreclame en dat mag toch niet?

Kan ik klagen over sluikreclame in video's die deel uitmaken van een mediadienst op aanvraag?

Mogen programma's worden gesponsord?

Reclame voor alcohol, mag dat?

Televisieprogramma's worden vaak onderbroken door reclame. Wat zijn de regels hiervoor?

Toezichtskosten

Blijven de toezichtskosten de komende jaren gelijk?

Moeten voor uitsluitend via internet verspreide omroepdiensten en mediadiensten op aanvraag ook toezichtskosten worden betaald?

Van wie is de toezichtskostenregeling?

Waarom is de nieuwe toezichtskostenregeling in werking getreden op 1 januari 2013?

Waarom moeten commerciële media-instellingen toezichtskosten betalen?

Waarom met ingang van 1 januari 2013 een nieuwe toezichtskostenregeling?

Waarom wordt een onderscheid gemaakt tussen op het buitenland en op het binnenland gerichte omroepdiensten?

Waarom wordt het criterium technisch bereik uitsluitend toegepast op omroepdiensten die uitsluitend of in overwegende mate op het binnenland zijn gericht (en niet op omroepdiensten die uitsluitend of in overwegende mate op het buitenland zijn gericht)?

Wat en voor wie is de toezichtskostenregeling?

Wat is in de per 1 januari 2013 geldende regeling veranderd ten opzichte van de oude regeling?

Wat zijn de gevolgen van de regeling ingaand op 1 januari 2013 voor de media-aanbieders?