Verslag voorlichtingsbijeenkomst nieuwe Beleidsregels Nevenactiviteiten

Op donderdag 3 december organiseerde het Commissariaat voor de Media een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe Beleidsregels nevenactiviteiten die ingaan op 1 januari 2016. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van landelijke en regionale publieke media-instellingen aanwezig.

De bijeenkomst werd geopend door college voorzitter Madeleine de Cock Buning. Ze heette iedereen welkom en ging er daarna op in dat de nieuwe Beleidsregels Nevenactiviteiten zullen leiden tot administratie lastenverlichting voor publieke media-instellingen en ze tegelijkertijd marktpartijen tegen oneerlijke concurrentie beschermen. Dat laatste doet het Commissariaat onder andere door transparant te zijn over nevenactiviteiten van publieke media-instellingen, bijvoorbeeld door alle nevenactiviteiten in een openbaar register op te nemen.

Margreet Verhoef, projectleider bij het Commissariaat, lichtte de aanleiding en achtergrond van de nieuwe beleidsregels toe. Na vaststelling van de Beleidsregels Nevenactiviteiten 2009 zijn er in de jaren daaropvolgend verschillende evaluaties van de regels gehouden met stakeholders. Deze evaluaties samen met de praktijkervaring van het Commissariaat leidden tot aanpassingen in de beleidsregels die eerder dit jaar openbaar geconsulteerd zijn bij publieke media-instellingen en betrokkenen. Het resultaat: de nieuwe Beleidsregels Nevenactiviteiten 2016.

Een groot deel van de bijeenkomst was gewijd aan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de  regels opgesteld in 2009. Er is nader toegelicht welke beleidsbrieven en oude ontheffingsbesluiten in de nieuwe Beleidsregels nevenactiviteiten zijn samengebracht. Door Nienke Meester, jurist bij het Commissariaat, werd een nadere toelichting gegeven op de gewijzigde clusterindeling die in de beleidsregels is opgenomen. Daarnaast is een verduidelijking gegeven van de door het Commissariaat uit te voeren toetsen van relatie, marktconformiteit en kostendekkendheid. Ten slotte is de meldings- en beoordelingsprocedure uitgebreid toegelicht.  Er werd bijvoorbeeld een korte demonstratie gegeven van de werking van het nieuwe digitale meldingsformulier, waarmee de wijze van aanmelden en het afhandelen van de aanmelding sneller en efficiënter zal gaan verlopen.

Vooral door het geven van voorbeelden verduidelijkte de wijzigingen. Het Commissariaat benadrukt dat er altijd ruimte voor overleg is. De nieuwe Beleidsregels Nevenactiviteiten werden door de aanwezigen positief ontvangen.

Meer informatie:
Nieuwe Beleidsregels Nevenactiviteiten
Presentatie Beleidsregels nevenactiviteiten 2016

Margreet Verhoef
035 7737700
m.verhoef@cvdm.nl

Nienke Meester
035 7737700
n.meester@cvdm.nl}

Deel deze pagina