Wat moet u doen als u een aanwijzing als lokale omroep wilt krijgen?

Wanneer kunt u een aanvraag voor een aanwijzing indienen?
Een aanwijzing als lokale omroep geldt voor 5 jaar. In deze periode kan er in principe geen andere lokale omroep voor die gemeente worden aangewezen. Tenzij de aanwijzing tussentijds wordt ingetrokken. Echter, dit gebeurt bijna nooit.

Bestaande omroepen
Als een omroep al een aanwijzing heeft en die voor 5 jaar wil hernieuwen, dient hij uiterlijk 6 maanden voor het einde van de lopende aanwijzing een nieuwe aanvraag voor een aanwijzing in te dienen bij het Commissariaat.

Nieuwe omroepen
Nieuwe omroepen die actief willen worden in een gemeente waar al een lokale omroep is aangewezen, dienen eveneens de termijn van 6 maanden vóór het aflopen van de aanwijzingsperiode van die al aangewezen omroep te hanteren voor het indienen van hun aanvraag.

Een aanvraag voor een gemeente waar nog geen lokale omroep is aangewezen, kan op elk gewenst moment worden ingediend. Als de aanvrager al een aanwijzing voor een andere gemeente heeft, wordt hij verzocht de aanvraag voor deze nieuwe gemeente tegelijk met de aanvraag voor de hernieuwde aanwijzing voor de al bestaande vergunning te doen. In feite is dan namelijk sprake van een gebiedsuitbreiding.

Overzicht bestaande aanwijzingen
In het register ‘Register Publieke media-instellingen (lokaal, regionaal en landelijk)’ vindt u een overzicht met alle bestaande aanwijzingen. Hier ziet u ook wanneer voor welke gemeenten de aanwijzingen zullen verlopen. Het Commissariaat attendeert de gemeente én de aangewezen lokale omroep 12 maanden voor het einde van de aanwijzing op de afloop van de aanwijzingstermijn. De lokale omroep zorgt zelf ervoor op tijd de aanvraag in te dienen.

 

 

Deel deze pagina