Aan welke eisen moet het pbo voldoen?

In het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.i

Artikel 2.61, tweede lid, onder c – Mediawet 2008

Overleg met het gemeentebestuur
Het is aan te raden om vóór het samenstellen van het pbo contact op te nemen met het gemeentebestuur. De gemeente kan aangeven welke stromingen in ieder geval een stem moeten hebben in het pbo. In veel gevallen heeft de gemeente hierover bepalingen vastgesteld in haar mediabeleid.

Beperkingen lidmaatschap pbo
Voor de samenstelling van het pbo geldt een aantal beperkingen. Zo bepaalt de Mediawet 2008 dat het media-aanbod van publieke omroepen onafhankelijk moet zijn van commerciële invloeden en invloeden van de overheid.i

Artikel 2.1, tweede lid – Mediawet 2008

Een lid van het pbo kan niet tegelijkertijd zijn:

  • raadslid van de gemeente waarvoor om aanwijzing wordt verzocht;
  • burgemeester of wethouder van deze gemeente;
  • lid van een van de commissies i
    Zoals bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet

    van deze gemeente;
  • behandelend ambtenaar van het adviesverzoek;
  • voorzitter, bestuurslid of medewerker bij een commerciële media-instelling;
  • medewerker van een bedrijf waaraan de lokale omroep de verzorging van (een deel van) haar media-aanbod heeft uitbesteed.

De onverenigbaarheid van deze functies met het pbo-lidmaatschap kan een doorslaggevende rol spelen bij de besluitvorming over de aanvraag. Het Commissariaat raadt aan deze criteria ook te laten gelden voor de bestuursleden van de lokale omroep zelf.

Samenstelling van het pbo bij een aanvraag voor meerdere gemeenten
De Mediawet 2008 biedt de mogelijkheid dat een lokale omroep media-aanbod verzorgt voor meerdere gemeenten. In dat geval is het raadzaam om vóór het samenstellen van het pbo in overleg te treden met de gemeentebesturen van alle betreffende gemeenten. Uiteindelijk zullen deze gemeenteraden het Commissariaat gezamenlijk adviseren over de aanvraag en dus ook over de vraag of het pbo representatief is.

Voor het overzicht van het pbo kan bij de aanvraag gebruik worden gemaakt van het pbo-formulier.d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Terug naar boven