Het uiteindelijke besluit

Het Commissariaat vindt de gemeenteraad hét aangewezen orgaan om een weloverwogen, onderbouwde en gemotiveerde keuze te maken welke omroep voor haar gemeente het best de lokale media-opdracht kan vervullen. Het Commissariaat gaat uit van de juistheid van het advies van de gemeenteraad en zal dit advies in principe overnemen.

Ingangsdatum besluit
In de meeste gevallen zal de aanwijzing gelden vanaf de eerste dag na het einde van de vorige aanwijzing.
Als voor een gemeente voor het eerst een lokale omroep wordt aangewezen (uitgezonderd gemeentelijke herindeling), bij tussentijdse gebiedsuitbreiding of wanneer de aanwijzing aan een andere dan de bestaande lokale omroep wordt gegund, dan geldt de datum van het besluit van het Commissariaat over de aanwijzing als de aanvangsdatum van de aanwijzing voor die gemeente(n).

Bezwaar
Zowel de aanvrager als de gemeenteraad kunnen bezwaar maken tegen het besluit van het Commissariaat om wel of geen aanwijzing te geven. Het bezwaar moet worden ingediend zes weken vanaf de dag nadat het besluit aan de lokale omroep is bekendgemaakt.

Afbouw of overdracht van activiteiten afgewezen omroep
Soms wordt een nieuwe lokale omroep aangewezen waarbij de ‘zittende’ omroep wordt afgewezen. Om ervoor te zorgen dat de uitzendingen in de gemeente in dat geval wel doorgaan, moeten door de gemeente afspraken worden gemaakt over de afbouw dan wel overdracht van de activiteiten van de vertrekkende omroep.

 LET OP: Vraag ook een vergunning aan voor een etherfrequentie bij het Agentschap Telecom
Zonder etherfrequentie kan een lokale omroep niet uitzenden. Op grond van het aanwijzingsbesluit van het Commissariaat verleent het Agentschap Telecom de lokale omroep een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Meer informatie over dit proces vindt u op de site van het Agentschap Telecom.

Deel deze pagina