Wat te doen bij een gemeentelijke herindeling?

Een bijzondere situatie ontstaat bij een gemeentelijke herindeling. In dat geval vervalt de aanwijzing van de bestaande lokale omroep(en) in de betreffende gemeenten en zal een aanwijzingsprocedure voor de nieuw ontstane gemeente moeten worden gestart. De gemeenteraad van deze nieuwe gemeente zal in één van de eerste vergaderingen het advies over de aanwijzing van een lokale omroep behandelen.

Het Commissariaat neemt 12 maanden voor de voorgenomen datum van herindeling contact op met de betrokken omroepen en met de betreffende gemeenten. Aan de omroepen zal gevraagd worden een aanvraag voor te bereiden voor de nieuwe gemeente, met de gemeenten bespreekt het Commissariaat de praktische zaken rond deze nog in te dienen aanvraag, zoals bijvoorbeeld welke gemeente de coördinatie van de aanvraag op zich neemt.

Als de aanwijzingsperiode 6 maanden vóór de datum van de gemeentelijke herindeling afloopt, dan zal het Commissariaat de ingediende aanvraag wegens bijzondere omstandigheden aanhouden. Dat gebeurt tot achttien weken vóór 1 januari, de datum waarop gemeentelijke herindelingen van kracht worden. De nieuwe gemeente kan dan starten met de voorbereiding van het advies dat in één van de eerste vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad wordt behandeld.

Aangezien bij gemeentelijke herindeling geen nieuwe omroep kan worden aangewezen zal het Commissariaat toestaan dat de bestaande lokale omroep(en) blij(ft)(ven) uitzenden tot aan het moment dat het nieuwe besluit kan worden genomen. Gelet op de bijzondere situatie staat het gemeente(n) vrij de omroep voor de tussenliggende periode te blijven bekostigen.

Deel deze pagina