Wat zijn de tijdslijnen van de aanvraagprocedure?

Een overzicht van de belangrijkste stappen en het tijdsverloop van de aanwijzingsprocedure vindt u bijgaand:

Actie

Termijn

Actiehouder
Melding afloop aanwijzingstermijn

12 maanden (voor afloop aanwijzing)

Commissariaat
Indienen aanvraag

6 maanden (voor afloop aanwijzing)

Aanvragers nieuwe aanwijzing
Doorsturen aanvraag aan gemeente

Zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken

Commissariaat
Geven onderbouwd (voorkeurs)advies

Binnen 18 weken

Gemeenteraad
Nemen besluit tot aanwijzing

Binnen 4 weken

Commissariaat
Starten met uitzenden

Begin nieuwe aanwijzingsperiode

Aangewezen lokale media instelling

Deel deze pagina