Wat zijn besluiten?

Het Commissariaat maakt alle besluiten en rechtsoordelen openbaar door deze te publiceren op de website. Besluiten zijn bijvoorbeeld toestemmingen voor commerciële omroepdiensten of aanwijzingen van lokale omroepen. Het kan ook gaan om sanctiebesluiten, besluiten op handhavingsverzoeken, ontheffingen, besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, besluiten op grond van de Wet dwangsom en rechtstreeks beroep.

Het Commissariaat maakt geen voorgenomen besluiten openbaar.

Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen besluiten van het Commissariaat.

Deel deze pagina