Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Meer over het Commissariaat

Actueel

Reactie op Pietitie.nl: Commissariaat voor de Media gaat niet over inhoudelijke keuzes omroepen

Het Commissariaat heeft een groot aantal klachten ontvangen over het vermeende uiterlijk van Zwarte Pieten in het Sinterklaasjournaal. Duidelijk is dat de kleur van Zwarte Piet een onderwerp is dat veel emoties oproept....

Regelgeving

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

Lees meer over Mediawet

Meer regelgeving

Besluiten

Intrekking toestemming voor het verzorgen van vijf commerciële omroepdiensten

De aan Regionaal Televisie Netwerk Limburg B.V. verleende toestemming om met ingang van 14 december 2009 als commerciële media-instelling de commerciële televisie-omroepdiensten te verzorgen met de namen "TV Limburg editie Valkenburg", "TV Limburg editie Venray"en "TV Limburg editie Weert", en de verleende toestemming om met ingang van 18 mei 2014 als commerciële media-instelling de commerciële televisie omroepdienst te verzorgen met de namen "TV Limburg editie Parkstad Limburg" en "TV Limburg editie Sittard-Geleen" worden op verzoek ingetrokken.

Wat zijn besluiten? RSS Meer besluiten

Praktisch 

Nieuws

Meer ruimte voor publiek-private samenwerking

Het kabinet wil de publieke omroepen stimuleren om te experimenteren met vormen van samenwerking met private partijen, zoals mediabedrijven en culturele instellingen. Daarom wordt hun toegestaan deze samenwerkingsvormen, indien zij buiten het kader van de uitvoering van de hoofdtaak vallen, in de pr...

RSS Meer nieuws