Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Meer over het Commissariaat

Actueel

Bereik jongeren aandachtspunt voor NPO

In zijn jaarlijkse advies aan staatssecretaris Dekker heeft het Commissariaat voor de Media gerapporteerd over de naleving van de Prestatieovereenkomst 2010-2015 door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De NPO realiseerde in 2013 de overeengekomen prestaties met betrekking tot het aansluiten bij v...

Regelgeving

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

Lees meer over Mediawet

Meer regelgeving

Besluiten

Toestemming voor radio-omroep bij evenement in Staphorst

Het Commissariaat verleent toestemming om radio-omroep te verzorgen met beperkt bereik ter gelegenheid van Nederlandstalig muziekfestival in Staphorst.

Wat zijn besluiten? RSS Meer besluiten

Praktisch 

Nieuws

Commissariaat rapporteert over verscherpt toezicht PowNed

Het Commissariaat voor de Media stelt in een rapportage verscherpt toezicht aan staatssecretaris Dekker van OCW over omroep PowNed vast dat verbetering is opgetreden. Het Commissariaat signaleert dat er stappen zijn gezet in het interne toezicht. Ook is de onafhankelijkheid toegenomen door het verbr...

Bereik jongeren aandachtspunt voor NPO

In zijn jaarlijkse advies aan staatssecretaris Dekker heeft het Commissariaat voor de Media gerapporteerd over de naleving van de Prestatieovereenkomst 2010-2015 door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De NPO realiseerde in 2013 de overeengekomen prestaties met betrekking tot het aansluiten bij v...

Commissariaat rapporteert over verscherpt toezicht WNL

Het Commissariaat voor de Media stelt in een rapportage verscherpt toezicht aan staatssecretaris Dekker van OCW over omroep WNL vast dat verbetering is opgetreden. Het Commissariaat vermeldt wel dat intern toezicht en de naleving Gedragscode ClPO, selectie van en zelfstandigheid ten opzichte van e...

RSS Meer nieuws