Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Meer over het Commissariaat

Actueel

Regeling Productplaatsing treedt in werking

Op 1 augustus treedt de Regeling Productplaatsing in werking. Met deze regeling maakt het Commissariaat voor de Media inzichtelijk wanneer en onder welke voorwaarden productplaatsing (‘product placement’) is toegestaan. Daarnaast licht het Commissariaat in de Regeling het onderscheid tussen prod...

Regelgeving

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

Lees meer over Mediawet

Meer regelgeving

Besluiten

Bezwaar KPN tegen het onverkort opleggen van doorgifteverplichtingen voor nieuwe tv-dienst Play gegrond verklaard

Het Commissariaat voor de Media verleent KPN voor haar nieuwe tv-dienst Play tot 1 januari 2017 ontheffing van de doorgifteverplichtingen zoals omschreven in artikel 6.13 van de Mediawet 2008, met uitzondering van het derde lid, onder a van dit artikel.

Wat zijn besluiten? RSS Meer besluiten

Praktisch 

Nieuws

Regeling Productplaatsing treedt in werking

Op 1 augustus treedt de Regeling Productplaatsing in werking. Met deze regeling maakt het Commissariaat voor de Media inzichtelijk wanneer en onder welke voorwaarden productplaatsing (‘product placement’) is toegestaan. Daarnaast licht het Commissariaat in de Regeling het onderscheid tussen prod...

Adviezen Kijkwijzer ook in 2014 betrouwbaar en valide

De wijze waarop het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, tv-programma’s en films indeelt en ouders en opvoeders waarschuwt voor onder andere geweld, seks en grof taalgebruik was ook in 2014 betrouwbaar en valide. Dat blijkt uit het jaarlijkse advies van het Commissariaat voor de Media aan de s...

RSS Meer nieuws