Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Meer over het Commissariaat

Actueel

Prijs programmagegevens NPO vastgesteld voor 2014-2015

Het Commissariaat voor de Media heeft de nieuwe prijzen vastgesteld die afnemers van de programmagegevens van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moeten betalen....

Regelgeving

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

Lees meer over Mediawet

Meer regelgeving

Besluiten

“Het in licentie geven van de serie “Ramses” ten behoeve van vertoning in vliegtuigen en op schepen onder Nederlandse vlag en in hotels in Nederland” en “Het op de markt laten brengen van de serie “Ramses” ten behoeve van video-exploitatie door middel van on demand dienst” toegestaan als nevenactiviteiten van de AVROTROS

"Het in licentie geven van de serie “Ramses” ten behoeve van vertoning in vliegtuigen en op schepen onder Nederlandse vlag en in hotels in Nederland" en “Het op de markt laten brengen van de serie “Ramses” ten behoeve van video-exploitatie door middel van on demand dienst" zijn toegestaan als nevenactiviteiten van de AVROTROS.

Het op de markt (laten) brengen van de programma’s Vrijwillig voor het Vaderland en Jack Boer ten behoeve van video-exploitatie door middel van on-demand diensten toegestaan als nevenactiviteit van de EO

Het op de markt (laten) brengen van de programma’s Vrijwillig voor het Vaderland en Jack Boer ten behoeve van video-exploitatie door middel van on-demand diensten is toegestaan als nevenactiviteit van de EO voor de periode vanaf 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2017.

Wat zijn besluiten? RSS Meer besluiten

Praktisch 

Nieuws

Meer ruimte voor publiek-private samenwerking

Het kabinet wil de publieke omroepen stimuleren om te experimenteren met vormen van samenwerking met private partijen, zoals mediabedrijven en culturele instellingen. Daarom wordt hun toegestaan deze samenwerkingsvormen, indien zij buiten het kader van de uitvoering van de hoofdtaak vallen, in de pr...

Commissariaat rapporteert over verscherpt toezicht PowNed

Het Commissariaat voor de Media stelt in een rapportage verscherpt toezicht aan staatssecretaris Dekker van OCW over omroep PowNed vast dat verbetering is opgetreden. Het Commissariaat signaleert dat er stappen zijn gezet in het interne toezicht. Ook is de onafhankelijkheid toegenomen door het verbr...

RSS Meer nieuws