Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Meer over het Commissariaat

Actueel

Bereik jongeren aandachtspunt voor NPO

In zijn jaarlijkse advies aan staatssecretaris Dekker heeft het Commissariaat voor de Media gerapporteerd over de naleving van de Prestatieovereenkomst 2010-2015 door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De NPO realiseerde in 2013 de overeengekomen prestaties met betrekking tot het aansluiten bij v...

Regelgeving

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

Lees meer over Mediawet

Meer regelgeving

Besluiten

Last onder dwangsom KPN B.V.

Aan KPN B.V. wordt een last onder dwangsom opgelegd ten einde voortduring van overtreding van de Mediawet 2008 — te weten het niet doorgeven van televisieprogrammakanaal Ketnet/Op12 en het niet doorgeven van de vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst — te voorkomen. KPN dient deze last uiterlijk 1 oktober 2014 te hebben uitgevoerd.

Bezwaarschrift KPN B.V. tegen afwijzing van het verzoek tot ontheffing van de doorgifteverplichting van televisie- en radioprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst ongegrond verklaard

Het Commissariaat verklaart het bezwaar van KPN B.V. tegen zijn gedeeltelijke afwijzing van het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting van televisie- en radioprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst ongegrond. Het primaire besluit van 15 april 2014 blijft gehandhaafd, met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld.

Bezwaarschrift KPN B.V. tegen afwijzing van het verzoek tot ontheffing van de doorgifteverplichting van Ketnet/OP12 en de vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst ongegrond verklaard

Het Commissariaat verklaart het bezwaar van KPN B.V. tegen zijn besluit van 15 april 2014 ongegrond. Het Commissariaat gunt KPN B.V. een termijn tot 1 oktober 2014 om de samenstelling van het digitale standaardprogrammapakket van Digitenne in overeenstemming te brengen met de doorgifteverplichtingen, te weten het doorgeven van drie televisieprogrammakanalen en vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst.

Wat zijn besluiten? RSS Meer besluiten

Praktisch 

Nieuws

Commissariaat rapporteert over verscherpt toezicht PowNed

Het Commissariaat voor de Media stelt in een rapportage verscherpt toezicht aan staatssecretaris Dekker van OCW over omroep PowNed vast dat verbetering is opgetreden. Het Commissariaat signaleert dat er stappen zijn gezet in het interne toezicht. Ook is de onafhankelijkheid toegenomen door het verbr...

Bereik jongeren aandachtspunt voor NPO

In zijn jaarlijkse advies aan staatssecretaris Dekker heeft het Commissariaat voor de Media gerapporteerd over de naleving van de Prestatieovereenkomst 2010-2015 door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De NPO realiseerde in 2013 de overeengekomen prestaties met betrekking tot het aansluiten bij v...

Commissariaat rapporteert over verscherpt toezicht WNL

Het Commissariaat voor de Media stelt in een rapportage verscherpt toezicht aan staatssecretaris Dekker van OCW over omroep WNL vast dat verbetering is opgetreden. Het Commissariaat vermeldt wel dat intern toezicht en de naleving Gedragscode ClPO, selectie van en zelfstandigheid ten opzichte van e...

RSS Meer nieuws