Filteren

1 - 10 van 7198 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Toewijzing radio zendtijd politieke partijen Saba

Het Commissariaat besluit de hoeveelheid radio-uren voor politieke partijen als volgt toe te wijzen: I. In totaal 1 minuut en 20 seconden per politieke partij, zendtijd toegewezen krijgt op de radio-omroepdienst van de omroepinstelling voor het verzorgen van een radioprogramma II. De onder I. toegewezen zendtijd in de periode van 14 maart 2019 tot en met 15 maart 2019 tussen 12.00 en 14.00 uur beschikbaar wordt gesteld.

Aanwijzing Stichting Lokale Omroep Almelo

Stichting Lokale Omroep Almelo wordt aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Almelo.

Intrekking toestemming commerciële omroepdienst TCN10

Het Commissariaat trekt zijn besluit van 6 december 2016 op grond van het bepaalde in artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder a., van de Mediawet 2008 met ingang van 1 januari 2019 in.