Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Lees meer

Thema's

Nieuws

Eric Eljon niet langer lid Commissariaat voor de Media

Na zorgvuldig onderzoek is de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tot de conclusie gekomen dat Eric Eljon niet meer kan functioneren als lid van het Commissariaat voor de Media....

Einde verscherpt toezicht vermijdbare uitingen

Het Commissariaat voor de Media heeft geconstateerd dat de naleving op het verbod vermijdbare uitingen aanzienlijk is verbeterd. De in 2018 gehouden voorlichtingsbijeenkomst, de Masterclass Mediawet voor producenten en programmamakers en het geïntensiveerde toezicht hebben effect gehad. Daarom word...

RSS Meer nieuws