Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Lees meer

Thema's

Nieuws

Opmerkingenbrief bij Begroting 2020 van de NPO

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft op 13 september 2019 zijn begroting voor het jaar 2020 bij minister Slob ingediend. Op 12 november 2019 heeft het Commissariaat voor de Media een herziene versie van deze begroting ontvangen....

Onderzoek naar redactiestatuut van start

Onafhankelijkheid van de media is een van de cruciale waarden van onze democratie die de Mediawet borgt. Het redactiestatuut is daarbij een belangrijk instrument. Daarom start het Commissariaat voor de Media eind 2019 een onderzoek naar het gebruik en de werking van redactiestatuten bij zowel publie...

RSS Meer nieuws