Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Lees meer

Thema's

Nieuws

Reactie Commissariaat op berichtgeving in media

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media delen wij het volgende mee: Het Commissariaat voor de Media herkent zich niet in het beeld dat de organisatie stuurloos zou zijn. Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelij...

Vertrek algemeen directeur

Onze algemeen directeur, Suzanne Teijgeler, verlaat het Commissariaat voor de Media. Per 1 september 2019 treedt zij in dienst bij Discovery Benelux BV....

Jaarverslag 2018 staat online

Het was het jaar waarin we ons richtten op het online domein en de onafhankelijkheid bij de media-instellingen. In dit jaarverslag lichten we toe op welke wijze we invulling hebben gegeven aan deze toezichtthema’s. ...

RSS Meer nieuws