Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Lees meer

Thema's

Nieuws

Onderzoek naar redactiestatuut van start

Onafhankelijkheid van de media is een van de cruciale waarden van onze democratie die de Mediawet borgt. Het redactiestatuut is daarbij een belangrijk instrument. Daarom start het Commissariaat voor de Media eind 2019 een onderzoek naar het gebruik en de werking van redactiestatuten bij zowel publie...

Eric Eljon niet langer lid Commissariaat voor de Media

Na zorgvuldig onderzoek is de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media tot de conclusie gekomen dat Eric Eljon niet meer kan functioneren als lid van het Commissariaat voor de Media....

RSS Meer nieuws