Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en ondersteunt daarmee de informatievrijheid.Lees meer

Thema's

Nieuws

Consultatie Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2018

Het Commissariaat voor de Media heeft de Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van publieke media-instellingen (Beleidsregels reclame publieke media-inste...

Nieuwe Europese Richtlijn zojuist aangenomen

Zojuist heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) aangenomen. De nieuwe richtlijn bevat diverse bepalingen op initiatief van ERGA, de Europese Regulators Groep voor de Audiovisuele Mediadiensten. Bescherming van jongeren in het o...

RSS Meer nieuws