bg-img
stripes

Technologische ontwikkelingen hebben de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen. De Mediawet kon daarbij natuurlijk niet achterblijven. Daarom wordt de Mediawet 2008 flink aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn voor commerciële mediadiensten op aanvraag (on demand). Daar vallen niet alleen streamingdiensten zoals Netflix en Disney onder, maar straks ook kanalen van bijvoorbeeld influencers op videoplatformdiensten zoals YouTube. Voor al deze diensten gaan ongeveer dezelfde regels gelden. Denk daarbij aan regels voor reclame, sponsoring en productplaatsing en bescherming van minderjarigen. Commerciële mediadiensten op aanvraag moeten zich bij het Commissariaat voor de Media registreren. Ook moeten zij zich aansluiten bij het NICAM (Kijkwijzer) en de Stichting Reclame Code.

De Mediawet wordt aangepast vanwege de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 2018. Lidstaten, dus ook Nederland, moeten de richtlijn in eigen wetgeving opnemen. De nieuwe richtlijn vervangt de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 2010.

De wijzigingen zijn nog niet definitief. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen, maar de Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen. Toch geven we in aanloop naar de bekrachtiging van het wetsvoorstel alvast meer informatie. Die kun je vinden op deze website, die regelmatig wordt aangevuld.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.