Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Naar aanleiding van de berichtgeving over Jort Kelder die campagnefilmpjes van Forum voor Democratie zou hebben gefinancierd, is twijfel ontstaan over zijn onafhankelijkheid als journalist en zo ook over de onafhankelijkheid van de publieke omroep.

Onafhankelijke nieuwsvoorziening door de publieke omroep moet altijd zijn gegarandeerd. We kondigden eerder al een breder onderzoek naar onafhankelijkheid van producties aan, maar zien nu aanleiding om deze casus afzonderlijk te onderzoeken. De vraag of sprake is van belangenverstrengeling moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Daarom stellen we in dergelijke onderzoeken eerst op zorgvuldige wijze de feiten vast om vervolgens te beoordelen of de Mediawet is overtreden.

Het Commissariaat ziet toe op regels uit de Mediawet en de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep die vergen dat omroepen inrichting geven aan algemene beginselen van goed bestuur, waaronder regels over integer handelen en het afleggen van verantwoording daarover. De naleving daarvan draagt bij aan het vertrouwen in het functioneren van de publieke omroep als geheel. Omroepen moeten alert zijn op belangenverstrengeling, omdat dit hun onafhankelijkheid raakt.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.