bg-img
stripes

Het Commissariaat doet mee aan de KvK Business Challenge. Nu ons toezichtveld in toenemende mate groeit, zijn wij op zoek naar innovatieve oplossingen om ons toezicht op de audiovisuele media verder te verbeteren.

De KvK Business Challenge brengt corporates en mkb/zzp-ondernemers online én fysiek met elkaar in contact om samen innovatieve, nieuwe business te ontwikkelen.

Onze challenge luidt als volgt: Welke intelligente tools stellen ons in staat om nog beter en effectiever toezicht te houden op (de content van) het toenemend aantal mediabedrijven dat onder ons toezicht valt?

We zijn op zoek naar innovatieve softwaretools, concepten en technologieën waarmee we video, audio, tekst en metadata in audiovisueel media-aanbod kunnen identificeren, opslaan en analyseren. Hierbij zoeken we vooral naar sponsoring, productplaatsing, (sluik)reclame, vermijdbare uitingen, aanzetten tot haat en mogelijk schadelijke inhoud voor jongeren. Deze tools moeten kunnen werken binnen verschillende technieken, distributiemethoden en internationaal beeldmateriaal.

De KvK Business Challenge van het Commissariaat voor de Media loopt tot en met 9 november 2020.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.