bg-img
stripes

Met het jaarverslag geven wij inzicht in onze activiteiten en behaalde resultaten, inclusief de jaarrekening.

In 2020 lag het accent van ons toezicht op de wijziging van de Mediawet door de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten, de voorbereiding op een nieuwe vijfjarige concessieperiode voor de landelijke publieke omroepen en onderzoek naar de redactiestatuten.

Renate Eringa-Wensing: ''Dit jaarverslag verschijnt op het moment dat de mediawereld volop in beweging is en de impact van COVID-19 zich nog niet precies laat duiden. Wij zien dat de mediawereld en het Commissariaat als toezichthouder slagvaardig hebben ingespeeld op alle veranderingen.’’

Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, is dat er – meer dan ooit – behoefte is aan betrouwbare media. We bleven langer en vaker thuis en keken vooral meer televisie. Het gebruik van online nieuwsdiensten steeg aanzienlijk en we luisterden ook meer naar de radio. Door de versnelde ontwikkeling van technologie wordt de grens tussen maker en mediagebruiker steeds kleiner en neemt de convergentie toe. De landsgrenzen vervagen, ons speelveld verandert continu en content groeit explosief. Dit heeft direct invloed op het werk en werkveld van het Commissariaat voor de Media en vraagt een groot aanpassingsvermogen van de organisatie en onze stakeholders.

Organisatiewijziging

Het Commissariaat voor de Media heeft in 2020 belangrijke stappen vooruitgezet. Zo is de governance van de topstructuur gewijzigd en heeft een herinrichting van de organisatie plaatsgevonden. Het aankoopbeleid en het beleid op het vlak van compliance zijn aangescherpt. Ook zijn er grote investeringen gedaan in account- en relatiemanagement en personeelsbeleid. Met de nieuwe strategie ‘Kijk verder’ zetten we onze stakeholders centraal, richten wij onze blik op de toekomst en werken we hard aan een toekomstbestendig medialandschap.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.