Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Lokale publieke omroepen moeten er op grond van de Mediawet 2008 voor zorgen dat hun media-aanbod voldoet aan de ICE-norm.

Dit is een norm die voorschrijft dat het lokale programma-aanbod voor ten minste vijftig procent van informatieve, culturele en educatieve aard moet zijn. Dit geldt voor zowel televisie- als radiokanalen.

Het Commissariaat erkent dat het voor lokale omroepen vaak lastig is om aan de ICE-norm te voldoen vanwege gebrek aan capaciteit of financiële middelen. Zeker daar waar het gaat om programma-aanbod op radiokanalen. Dit neemt niet weg dat lokale omroepen zich aan de norm moeten houden zolang die geldt. Het Commissariaat verwacht dan ook dat lokale omroepen zich inspannen om zo veel mogelijk aan de norm te voldoen.

Bij signalen dat de ICE-norm niet wordt gehaald, kijkt het Commissariaat naar de bijzondere omstandigheden van het individuele geval. Daarbij is van belang dat het Commissariaat zoals gezegd verwacht dat de lokale omroep alle inspanningen verricht die van hem mag worden verwacht om ook wat betreft zijn radioprogrammakanaal aan de ICE-norm te voldoen. Indien nodig kan het Commissariaat handhavend optreden.

Dat heeft het Commissariaat dan ook gedaan nadat – naar aanleiding van een handhandhavingsverzoek van Stichting Haagse Media – is geconstateerd dat het programma-aanbod op de radioprogrammakanalen Unity.NU en Unity NL zeer ruim onder de ICE-norm lag. Daarom heeft het Commissariaat de media-instellingen Holland Centraal en RTV Leiderdorp een waarschuwing gegeven voor het overtreden van de ICE-norm op hun kanalen.

Holland Centraal en RTV Leiderdorp hebben aangegeven stappen te nemen om het lokale informatieve, culturele en educatieve media-aanbod te vergroten. In het voorjaar 2022 zullen zij aan het Commissariaat laten weten welke aanpassingen zij hebben gedaan en in hoeverre zij daarmee aan de ICE-norm voldoen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.