bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media wijst Stichting Publieke Omroep Amsterdam (POA) aan als lokale omroep Amsterdam.

De aanvraag van Stichting Toon Beeld Lokale Omroep Amsterdam (C-Amsterdam) wordt afgewezen. De nieuwe aanwijzing loopt tot 26 januari 2024.

Bij de aanwijzing van een lokale omroep hecht het Commissariaat sterk aan het advies van de betreffende gemeenteraad. De gemeenteraad van Amsterdam heeft een voorkeur uitgesproken voor Stichting Publieke Omroep Amsterdam. Het Commissariaat volgt dit advies.

Ongebruikelijke situatie

Het advies van de gemeente Amsterdam wijkt af van het advies van de door de gemeente aangestelde onafhankelijke adviescommissie. Het Commissariaat heeft de betrokken partijen de mogelijkheid geboden om op het advies van de gemeente te reageren. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt. Het Commissariaat heeft de gemeente Amsterdam vervolgens gevraagd nader te onderbouwen waarom van het advies van de onafhankelijke adviescommissie is afgeweken. Dit heeft de gemeente gedaan. Deze nadere onderbouwing maakt dat er geen twijfel is over de vereiste zorgvuldigheid waarmee de gemeente Amsterdam tot zijn advies is gekomen. Het Commissariaat volgt het advies van de gemeente Amsterdam.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.