bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media heeft kennisgenomen van een uitspraak van de voorzieningenrechter in een procedure tussen Tida B.V. en het Agentschap Telecom.

Deze procedure heeft betrekking op het besluit van Agentschap Telecom om vergunning te verlenen aan Radio Limburg. De voorzieningenrechter gaat ook in op het advies dat het Commissariaat voor de Media aan Agentschap Telecom heeft uitgebracht over die vergunningverlening.

De voorzieningenrechter geeft aan dat het Agentschap Telecom met inachtneming van deze uitspraak binnen vier weken een besluit moet nemen over het bezwaar van Tida. Het Commissariaat voor de Media bestudeert de uitspraak.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.