Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media heeft de concept Beleidsregel classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2021 (Beleidsregel cmoa) ter consultatie aangeboden.

Belanghebbenden uit het mediaveld konden hierop gereageerd. Deze reacties verwerken wij op dit moment.

De belanghebbenden geven aan dat voor een groot aantal (kleinere) kanalen de geconsulteerde beleidsegel vergaande en onevenredige consequenties heeft. Daarom onderzoekt het Commissariaat of het wenselijk is en wat de mogelijkheden zijn om de reikwijdte van het aantal kanalen dat onder de wet valt te beperken. Hierdoor heeft het Commissariaat meer tijd nodig om de beleidsregel definitief vast te stellen. Het streven is om de definitieve beleidsregel aan het einde van dit jaar in de Staatscourant en op de website van het Commissariaat te publiceren.

Over de Beleidsregel cmoa

De Beleidsregel cmoa is aangepast vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten (Richtlijn) en daardoor de wijziging van de Mediawet 2008 per 1 november 2020.

De Beleidsregel cmoa bevat één belangrijke inhoudelijke wijziging. Uploaders van audiovisuele content (video’s) op een videoplatformdienst die aan de criteria in de Mediawet voor commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) voldoen, komen onder toezicht van het Commissariaat te vallen. Dit betekent dat die uploaders moeten voldoen aan alle regels die op grond van de Mediawet voor cmoa’s gelden. Met de overige aanpassingen in de Beleidsregel cmoa zijn geen inhoudelijke wijzigingen bedoeld. Wel is de terminologie aangepast aan de huidige wetgeving, is de toelichting geactualiseerd en zijn zaken met het oog op de nieuwe doelgroep verduidelijkt.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.