bg-img
stripes

De rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een procedure tussen Tida en het Agentschap Telecom.

Deze procedure had betrekking op het besluit van Agentschap Telecom om Radio Limburg een vergunning te verlenen voor het gebruik van frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep. Dat besluit was mede gebaseerd op het advies van het Commissariaat voor de Media dat Radio Limburg niet op een ongeoorloofde manier verbonden was met de landelijke commerciële radio-omroep Qmusic Nederland.

Enige verbondenheid mag, maar de samenwerking mag niet zo ver gaan dat twee of meer instellingen als één instelling moeten worden aangemerkt. Dat laatste is het geval als een instelling zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft dat deze instelling in belangrijke mate het beleid van de andere instelling kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid. Het Commissariaat kwam in een rechtsoordeel in 2014 tot de conclusie dat de samenwerking tussen Qmusic Nederland en Radio Limburg niet te ver ging. Vervolgens kwam de rechtbank Midden-Nederland in 2016 tot dezelfde conclusie.

Volgens de rechtbank Rotterdam is niet gebleken waarom de eerdere oordelen van het Commissariaat en de rechtbank Midden-Nederland onjuist zouden zijn. Daarnaast heeft Tida niet aannemelijk gemaakt waarom nieuw gebleken feiten of gewijzigde omstandigheden tot niet-toegestane verbondenheid van beide instellingen zouden leiden. De rechtbank ziet dan ook geen reden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid en juistheid van de adviezen van het Commissariaat aan Agentschap Telecom.

Door een wetswijziging is het per 1 maart 2020 aan het Agentschap Telecom om toe te zien op verbondenheid. In een uitspraak van 29 mei 2020 uitte de voorzieningen rechter twijfel over de zorgvuldigheid en volledigheid van de adviezen van het Commissariaat aan het Agentschap Telecom.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.