Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Minister Arie Slob van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Renate Litjens benoemd tot interim-collegevoorzitter van het Commissariaat voor de Media.

De benoeming is ingegaan op 15 november 2019 en geldt vooralsnog voor de periode van een jaar. 

Over Renate Litjens

Renate Litjens heeft ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan in verschillende (interim) bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Zo heeft zij ruim veertien jaar bij Boer & Croon Executive Management gewerkt. Naast haar nieuwe functie bij het Commissariaat is Renate Litjens onder andere ook lid Raad van Commissarissen LTP, voorzitter Raad van Toezicht ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, en voorzitter Raad van Toezicht Tassenmuseum Hendrikje. Ook is Renate onder andere voorzitter van het college van bestuur van ArtEZ en directeur van de Filmacademie geweest.

Over het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het toezicht betreft radio, televisie, ‘videodiensten op aanvraag’ en Nederlandse boekuitgaven. Met zijn werk beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod.

Het Commissariaat voor de Media staat onder leiding van een college van commissarissen, benoemd door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Op basis van de Mediawet is sprake van collegiaal bestuur. Dit betekent dat het college van commissarissen verantwoordelijkheid draagt voor alle besluiten, ongeacht op welke portefeuille deze betrekking hebben.

Met de benoeming van Renate Litjens heeft het Commissariaat weer twee commissarissen, zodat ook complexe besluiten die buiten de mandaatregeling vallen weer kunnen worden genomen. 
 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.