bg-img
stripes

Voormalig voorzitter Madeleine de Cock Buning is benoemd als hoogleraar aan het European University Institute (EUI).

Vanaf augustus 2019 gaat ze met een uitgebreide aanstelling onder andere lesgeven in het nieuwe masterprogramma van het EUI op het gebied van Digital Politics, Economy and Society. Dit betekent tevens dat ze, na een benoemingstermijn van tien jaar, geen gebruikmaakt van de wachtgeldregeling voor het Commissariaat voor de Media van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.