bg-img
stripes

Aan VIMN Netherlands B.V. wordt voor het programmakanaal Comedy Central (Vlaanderen) volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.