bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media legt aan N.E.X.T. company B.V. een boete op van € 1.500,- wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de vaste boekenprijs.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.