bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media besluit Stichting Lokale Media BD1 met ingang van 30 augustus 2021 voor een periode van vijf jaar toestemming te verlenen om als commerciële media-instelling een commerciële televisieomroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam 'BD1'.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.