bg-img
stripes

het Commissariaat voor de Media besluit Media Super World B.V. met ingang van 1 februari 2021 voor een periode van vijf jaar toestemming te verlenen om als commerciële media-instelling een commerciële televisieomroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam 'Super One'.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.