bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media verleent toestemming aan Stichting Ondernemende Schiermonnikogers om als commerciële media-instelling een commerciële televisie-omroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam Schiermonnikoog TV.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.