bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media verleent toestemming aan Shorts Entertainment Europe B.V. om als commerciële media-instelling een commerciële televisieomroepdiensten te verzorgen via de programmakanalen als vermeld in het overzicht in randnummer 12 van het besluit.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.