bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media besluit TV Entertainment Reality Network B.V. met ingang van 15 maart 2021 voor een periode van vijf jaar toestemming te verlenen om als commerciële media-instelling commerciële televisieomroepdiensten te verzorgen via de programmakanalen 'Insight TV+', 'InTrouble', en 'InWonder'.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.