7 augustus 2022

Toestemming XITE (Nederland)

Het Commissariaat voor de Media besluit Xite Networks Netherlands B.V. met ingang van 6 november 2022 voor een periode van vijf jaar toestemming te verlenen om als commerciële media-instelling een commerciële televisieomroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam “XITE (Nederland)”.

Toestemming XITE (Nederland)