bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media is verzocht om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie openbaar te maken.

Het verzoek heeft betrekking op informatie omtrent de inhuur door het Commissariaat voor de Media van externe diensten en leveringen boven een bedrag van € 50.000,-, waarbij is afgeweken van het beleid om minimaal drie offertes op te vragen.

Voorts ziet het verzoek op documenten die betrekking hebben op de inhuur van adviseur M. Wagenaar en/of haar bedrijven Leadershipint., Wagenaar Strategy en M2N B.V. alsmede op de inhuur van advocatenkantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn N.V.

Het Commissariaat voor de Media besluit de door verzoeker gevraagde informatie openbaar te maken, met uitzondering van passages die op grond van een of meer uitzonderingsgronden uit de Wet openbaarheid bestuur niet openbaar kunnen worden gemaakt.

Onderstaande documenten zijn openbaargemaakt.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.