Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Welkom bij het Commissariaat voor de Media.

Digitaal communiceren met het Commissariaat voor de Media

Bij het Commissariaat voor de Media kunnen verschillende aanvragen digitaal worden ingediend. Het is echter nog niet in alle gevallen mogelijk om digitaal met ons te communiceren. Of en op welke manier een specifieke aanvraag digitaal kan worden ingediend, staat aangegeven op de desbetreffende pagina waar informatie over de aanvraag staat.

Verzoeken die via e-mailadressen van individuele medewerkers worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Vraag over de vaste boekenprijs

Van maandag tot en met vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur is er een telefonisch vragenuur over de Wet op de vaste boekenprijs. Dit vragenuur is te bereiken via telefoonnummer 035 773 77 00. Buiten het vragenuur kunt u voor vragen over de Wet op de vaste boekenprijs of het melden en raadplegen van boekenprijzen contact opnemen via e-mailadres boekenprijs@cvdm.nl.

Contact voor de pers

Voor vragen over de Mediawet, het toezicht op de naleving van deze wet, en de besluiten die het Commissariaat heeft genomen, kunnen journalisten hun vragen stellen via e-mailadres pers@cvdm.nl. Voor dringende vragen kunnen journalisten contact opnemen via telefoonnummer 035 773 77 00.

  • Bezoekadres:
  • Hoge Naarderweg 78
  • 1217 AH Hilversum
  • Postadres:
  • Postbus 1426
  • 1200 BK Hilversum

Tip of melding?

Omroepen zijn, binnen wettelijke kaders, vrij om de vorm en inhoud van hun programma’s te bepalen. Heb je vragen of klachten over de inhoud van een programma, dan kun je die indienen bij de omroep die het programma uitzond.

Denk je dat een omroep zich niet aan de Mediawet houdt? Je tip of melding kan ons helpen een overtreding op te sporen.

Vul het formulier in

Telefonisch vragenuur

Contact voor omroepmedewerkers

Het Commissariaat voor de Media heeft elke werkdag tussen 11:00 en 12:00 uur een telefonisch vragenuur. Tijdens het vragenuur kunt u vragen stellen over:

  • barde registratie van commerciële mediadiensten op aanvraag
  • barde regels met betrekking tot vergunningen voor publieke media-instellingen (lokaal, regionaal en landelijk) en commerciële media-instellingen
  • barde Mediawet of daarvan afgeleide regelgeving, zoals over sponsoring en reclame.

Dit vragenuur is te bereiken via telefoonnummer 035 773 77 00. Buiten het vragenuur kunt u vragen stellen via e-mailadres cvdm@cvdm.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.