bg-img
stripes

Belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen als wordt vermoed dat de regels waarop het Commissariaat voor de Media toezicht houdt worden overtreden.

Via een handhavingsverzoek wordt het Commissariaat voor de Media gevraagd om op te treden tegen de vermeende overtreding.

Zo’n handhavingsverzoek moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In het handhavingsverzoek moet duidelijk omschreven staan waartegen het Commissariaat voor de Media handhavend zou moeten optreden. Dit wordt gedaan door een omschrijving te geven van de vermeende overtreding en door aan te geven door wie de overtreding mogelijk wordt gepleegd. Dit dient goed te worden onderbouwd met bewijsmiddelen. Verder is van belang dat alleen belanghebbenden een handhavingsverzoek kunnen indienen. Een belanghebbende heeft rechtstreeks belang bij de handhaving van de regels. Belanghebbenden kunnen publieke of commerciële omroepen zijn, of bijvoorbeeld stichtingen die bepaalde belangen behartigen. Als u geen belanghebbende bent, kunt u een tip of melding indienen.

Een handhavingsverzoek kan worden ingediend door een brief te sturen naar:

Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Op dit moment kan een handhavingsverzoek helaas nog niet digitaal worden ingediend.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.