bg-img
stripes

De Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media verricht jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse mediasector.

De Mediamonitor geeft inzicht in de gevolgen van die ontwikkelingen voor de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media, en voor de toegankelijkheid van de media voor het publiek.

Het Commissariaat voor de Media kreeg de opdracht voor het monitoren van mediaconcentraties in 2001 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sindsdien verschaft het Commissariaat in de vorm van de Mediamonitor actuele informatie over eigendomsverhoudingen en marktaandelen bij dagbladen, tijdschriften, televisie, radio, internet en distributie. De meeste informatie uit de jaarlijkse rapportage is ook afzonderlijk te vinden op de website van de Mediamonitor.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.