Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Om de naleving van de Mediawet te bewaken, heeft het Commissariaat voor de Media een aantal bevoegdheden.

De bevoegdheden die het Commissariaat heeft om naleving van de Mediawet te bewaken, zijn de volgende:

  • boetes opleggen tot maximaal 225.000 euro
  • zendtijd verminderen of intrekken
  • een uitzendvergunning intrekken
  • bevoorschotting opschorten
  • een last onder dwangsom opleggen

Daarnaast heeft het Commissariaat bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoorzitting

Voordat het Commissariaat overgaat tot bestuursrechtelijke handhaving, maakt het doorgaans zijn voornemen daartoe bekend aan betrokkenen. Die krijgen vervolgens in een hoorzitting gelegenheid hun visie op de zaak te geven, waarna het Commissariaat een besluit neemt.

Bezwaar indienen

Het is mogelijk om tegen besluiten van het Commissariaat bezwaar in te dienen. Bij de behandeling van bezwaarschriften kan het Commissariaat de Adviescommissie Bezwaarschriften inschakelen. Deze bestaat uit externe deskundigen op het gebied van Mediawet en bestuursrecht. In laatste instantie zijn nog beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.