Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media werkt vanuit de practices Markttoegang, Toezicht, Handhaving en Bezwaar, Onderzoek en Beleidsadvies, en Contact en Voorlichting (in oprichting). Daarnaast heeft het Commissariaat een directie Bestuurs- en Organisatiezaken.

Directie Bestuurs- en Organisatiezaken

De directie Bestuurs- en Organisatiezaken bestaat uit verschillende onderdelen die ieder onmisbaar zijn voor een goed functionerende organisatie.

Deze onderdelen zijn Bedrijfsvoering, Communicatie, Finance, HR, en ICT.

Portretfoto van Mieke de Vos Mieke de Vos

De directeur Bestuurs- en Organisatiezaken is belast met de uitvoering van de aansturing van de gehele organisatie, waaronder de aanpak, werkwijze en de inzet van mensen en middelen om het resultaat binnen de afgesproken kaders te behalen.

De directeur Bestuurs- en Organisatiezaken is Mieke de Vos.

Practices

De practices dragen zorg voor de goede uitvoering van hun taken en opdrachten, waaronder het voorbereiden van besluiten voor en het adviseren van het college van commissarissen.

Markttoegang

De practice Markttoegang zorgt voor toegang tot het mediabestel.

De practice lead Markttoegang is Jasmin van Eenenaam.

Portretfoto van Jasmin van Eenenaam Jasmin van Eenenaam

Toezicht

De practice Toezicht houdt toezicht op het mediabestel en de Wet op de vaste boekenprijs.

De practice lead Toezicht is Doran Houthoff.

Portretfoto van Doran Houthoff Doran Houthoff

Handhaving en Bezwaar

De practice Handhaving en Bezwaar treedt handhavend op bij vermoedelijke overtredingen en behandelt bezwaarschriften.

De practice lead Handhaving en Bezwaar is Elles Witvoet.

Portretfoto van Elles Witvoet Elles Witvoet

Onderzoek en Beleidsadvies

De practice Onderzoek en Beleidsadvies voert onderzoeken uit naar en brengt beleidsadviezen uit over verschillende terreinen van de mediasector.

De practice lead Onderzoek en Beleidsadvies is Gerda van Hekesen.

Portretfoto van Gerda van Hekesen Gerda van Hekesen

Contact en Voorlichting (in oprichting)

De practice Contact en Voorlichting (in oprichting) houdt contact met en geeft voorlichting aan organisaties in de mediasector, de boekensector en het publiek.

De taken van deze practice vallen op dit moment onder de directie Bestuurs- en Organisatiezaken

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.