Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Tegen besluiten van het Commissariaat voor de Media kunt u bezwaar maken of beroep indienen.

Bezwaar

Om bezwaar te maken, moet u een bezwaarschrift indienen. Dit is een bericht waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit en wat het besluit volgens u moet zijn.

U kunt gebruikmaken van ons digitale formulier om een bezwaarschrift in te dienen. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om via ons E-loket de voortgang van uw procedure te volgen.

U kunt het bezwaarschrift ook indienen door dit te sturen naar:

Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (of u kunt een kopie van het besluit bijvoegen);
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit (de gronden van het bezwaar);
  • Uw handtekening.

Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Beroep

Als u bezwaar heeft ingediend, gaat het Commissariaat voor de Media zijn oorspronkelijke besluit opnieuw beoordelen. U ontvangt dan een zogeheten beslissing op bezwaar.

Als u het met die beslissing niet eens bent, kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Dit doet u door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat de beslissing volgens u moet zijn.

Meer informatie hierover en over de manier waarop u een beroepschrift kunt indienen, kunt u vinden via www.rechtspraak.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.