Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u zich niet juist behandeld voelt.

Bent u ontevreden over de manier waarop (een medewerker van) het Commissariaat voor de Media zich tegenover u gedragen heeft? Dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen.

Behandeling van uw klacht

Het Commissariaat voor de Media vindt het belangrijk om zowel mondelinge als schriftelijke klachten zorgvuldig af te doen. Het Commissariaat voor de Media kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.

Formele procedure

Als uw klacht niet naar tevreden is afgehandeld, kunt u een formele procedure starten door een schriftelijke klacht indienen. Dit houdt in:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde krijgt gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

U kunt uw schriftelijke klacht indienen via:

Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

In uw klacht moeten de volgende gegevens staan:

  • Uw naam en adres
  • De dagtekening en ondertekening
  • De omschrijving van de gedraging

In principe geldt een termijn van zes weken. Wij behandelen uw klacht volgens de Regeling klachtbehandeling Commissariaat voor de Media 2018. Dit is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, die aangeeft hoe wij met klachten moeten omgaan.

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.