bg-img
stripes

De nationale mediawetgeving staat steeds meer onder invloed van de internationale regelgeving die met name vanuit Brussel wordt uitgevaardigd.

De Europese Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn legt een minimumharmonisatie op waardoor de nationale mediawetten steeds meer op elkaar worden afgestemd – en daarmee ook het toezicht op naleving van die wetten.

Mediabedrijven opereren steeds internationaler en bieden hun diensten in vele landen tegelijk aan. Mondiale internetspelers als Google, Youtube, Yahoo en Apple manifesteren zich tevens op het terrein van audiovisuele mediadiensten. Ook deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak dat toezichthouders internationaal samenwerken.

Internationale afstemming

Het Commissariaat voor de Media ondervindt dagelijks de consequenties van de Europese Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn. Voor een goede taakuitoefening is het belangrijk dat het Commissariaat ervaringen kan delen met toezichthouders uit andere landen. Dat gebeurt met individuele toezichthouders en twee keer per jaar tijdens de bijeenkomsten van de EPRA. Het Commissariaat is een van de oprichters van dit platform van Europese toezichthouders met vertegenwoordigers uit vrijwel geheel Europa en zelfs enkele landen daarbuiten.

Het Commissariaat is ook vertegenwoordigd in het Contact Comité, het EU-overlegorgaan waarin de nationale lidstaten, onder voorzitterschap van de Europese Commissie, spreken over de uitleg en toepassing van de Europese Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn.

Daarnaast neemt het Commissariaat deel aan de Werkgroep Toezichthouder op de Audiovisuele Mediadiensten. Deze werkgroep, ook onder voorzitterschap van de Europese Commissie, bespreekt vooral uitvoeringskwesties in relatie tot de Europese Richtlijn.

Verder neemt het Commissariaat deel in Euregiolators, dat de toezichthouders uit het Maas-Rijngebied (Nederland, Frans- en Duitstalig België, Luxemburg en verschillende Duitse deelstaten) verenigt. Euregiolators overlegt regelmatig informeel over mediagerelateerde thema’s waarmee de toezichthouders te maken hebben.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.