Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media neemt deel aan het Markttoezichthoudersberaad.

Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers die eerder al toegetreden zijn tot het beraad zijn: Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), De Nederlandse Bank (DNB), Kansspelautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij het toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar.

Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht. En beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn, met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.