Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Doel

Het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) verwerkt persoonsgegevens van onder toezicht gestelden, partijen met wie zij een overeenkomst heeft of derden met het doel om haar publieke taak tot het houden van toezicht uit te voeren of uitvoering te geven aan de bedoelde overeenkomsten. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Als u bijvoorbeeld een vraag stelt, een vergunning aanvraagt of een activiteit aanmeldt, dan worden uw gegevens verwerkt. U mag van het CvdM verwachten dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met uw gegevens. De algemene regel die wij hanteren is dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of van onze publieke taak. Verder maken wij zonder uw toestemming geen informatie openbaar die tot uw persoon te herleiden is, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Bewaring

Persoonsgegevens die per e-mail, per post, via de website of via andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen worden toegestuurd, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de publieke taak of de betreffende overeenkomst, of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage

Conform artikel 35 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u schriftelijk verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die CvdM verwerkt. Indien het naar aanleiding van uw verzoek door CvdM verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u CvdM vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Cookies en privacy

De website van het CvdM maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak u onze site bezoekt en op welke tijdstippen. De statistische gegevens worden bijgehouden met behulp van Google Analytics. De gegevens die Google Analytics verzamelt wordt zo veel mogelijk anoniem gemaakt. Uw IP adres wordt niet geregistreerd.

Beveiliging

Het CvdM heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of verkeerd gebruik. Binnen het CvdM is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die belast is met het interne toezicht op het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Klacht

Indien u van mening bent dat CvdM de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens jegens u niet correct volgt, kunt u via fg@cvdm.nl een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van CvdM. U kunt uw klacht of verzoek ook per post sturen naar:

Commissariaat voor de Media
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.