Regelgeving

Mediawet

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

Meer

Mediabesluit

Het Mediabesluit 2008 vormt een nadere uitwerking van de Mediawet 2008.

Meer

Mediaregeling

De Mediaregeling 2008 bevat technische uitvoeringsregels van de artikelen in de Mediawet 2008.

Meer

Europese Richtlijn

De Europese Richtlijn voor Audiovisuele Mediadiensten (Audiovisual Media Services Directive) is de opvolger van de Europese Richtlijn Televisie Zonder Grenzen.

Meer

Algemene Wet Bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de algemene spelregels waaraan het Commissariaat zich als overheidsinstelling moet houden.

Meer