Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Voor bepaalde onderwerpen heeft de wetgever aan het Commissariaat voor de Media wetgevende bevoegdheid gedelegeerd.

Wanneer het Commissariaat voor de Media gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, stelt het een Regeling vast. Daarnaast heeft het Commissariaat als bestuursorgaan de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften.

Het Commissariaat heeft onder meer beleid geformuleerd met betrekking tot sponsoring, nevenactiviteiten en sanctiemaatregelen.

Met de Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008 worden bestaande beleidsregels die nog niet zijn aangepast aan de nieuwe Mediawet en het nieuwe Mediabesluit, van toepassing verklaard onder de Mediawet 2008. Zodra ook de laatste beleidsregel aan de nieuwe wet is aangepast, wordt de tijdelijke regeling ingetrokken.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.