Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media consulteert de concept Beleidsregel classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2021 (Beleidsregel cmoa).

De Beleidsregel cmoa is aangepast vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten (Richtlijn) en daardoor de wijziging van de Mediawet 2008 per 1 november 2020.

De Beleidsregel cmoa bevat één belangrijke inhoudelijke wijziging. Uploaders van audiovisuele content (video’s) op een videoplatformdienst die aan de criteria in de Mediawet voor commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) voldoen, komen onder toezicht van het Commissariaat te vallen. Dit betekent dat die uploaders moeten voldoen aan alle regels die op grond van de Mediawet voor cmoa’s gelden. Met de overige aanpassingen in de Beleidsregel cmoa zijn geen inhoudelijke wijzigingen bedoeld. Wel is de terminologie aangepast aan de huidige wetgeving, is de toelichting geactualiseerd en zijn zaken met het oog op de nieuwe doelgroep verduidelijkt.

Door het houden van een consultatie kunnen wij gebruik maken van de kennis en praktijkervaring van belanghebbenden uit het mediaveld. Dit helpt ons bij het verkrijgen van nieuwe inzichten en het kunnen aanscherpen van de Beleidsregel cmoa, zodat de kwaliteit en uitvoering van ons toezicht verbetert.

De consultatieperiode loopt tot en met 2 juli 2021. Onderbouwde reacties op de concept Beleidsregel cmoa ontvangen wij graag via cvdm@cvdm.nl, met als onderwerp ‘Consultatie Beleidsregel cmoa’. Na de consultatie wordt de Beleidsregel cmoa waar nodig aangescherpt of verduidelijkt. De definitieve Beleidsregel cmoa wordt naar verwachting in september in de Staatscourant en op de website van het Commissariaat gepubliceerd.

Bekijk hier de antwoorden op vragen over de consultatie, de Beleidsregel cmoa, en commerciële mediadiensten op aanvraag.

Staat uw vraag hier niet bij? Mail deze dan naar cvdm@cvdm.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.