Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Samen met een regionaal dagblad een nieuwsapp ontwikkelen? Met een culturele instelling een festival organiseren? Samenwerken met een onderwijsinstelling om een wetenschapsdag voor kinderen van de grond te krijgen? Mag dat?

Publieke omroepen en andere partijen zoeken elkaar steeds vaker op. Bijvoorbeeld om gezamenlijk nieuwe doelgroepen te bereiken of om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Samenwerken mag. Voorwaarde is dat de samenwerkingsvorm past binnen de Mediawet.

Het Commissariaat heeft de uitgave ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’ gemaakt. De uitgave verduidelijkt de meest voorkomende samenwerkingsvormen en de bijbehorende regels op grond van de Mediawet, en geeft antwoord op vragen.

Samenwerkingsmogelijkheden verkennen

Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van publieke omroepen die een project (willen) starten met andere partijen. Ook samenwerkingspartners zoals (media)bedrijven, culturele instellingen of erkende onderwijsinstellingen kunnen er gebruik van maken om samenwerkingsmogelijkheden met publieke omroepen te verkennen.

Mediawet

Naast de regels voor samenwerking, bevat de Mediawet algemene bepalingen waar de publieke omroep zich aan moet houden. Die regels gelden ook bij samenwerkingsvormen. De belangrijkste zijn:

 • Redactionele onafhankelijkheid
  De redactionele onafhankelijkheid van een publieke omroep staat boven alles. Deze mag
  niet in gevaar komen door een samenwerking met een andere partij.
 • Dienstbaarheidsverbod
  De samenwerking met een andere partij mag er niet toe leiden dat dit voor de samenwerkingspartner meer winst of voordelen oplevert dan anders het geval zou zijn geweest.
 • Verbod op aanhakende reclame
  Publieke programma’s mogen geen reclameboodschappen bevatten. Commercials die rondom een programma worden uitgezonden, mogen inhoudelijk niet aansluiten bij de inhoud van het programma.
 • Sponsoring
  Voor sponsoring gelden strikte regels. Dit is er één: als een publiek programma wordt
  gesponsord, dan moet u de sponsor duidelijk vermelden.

Beleidsregels

Het beleid dat betrekking heeft op samenwerking van publieke omroepen met andere partijen is neergelegd in de Beleidsregels nevenactiviteiten 2016. De gewijzigde beleidsregels treden op 7 juli 2017 in werking.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.