bg-img
stripes

De Europese Richtlijn voor Audiovisuele Mediadiensten (Audiovisual Media Services Directive) is de opvolger van de Europese Richtlijn Televisie Zonder Grenzen.

De Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten is onder meer gericht op vrij verkeer van omroepdiensten op de interne markt van de EU-lidstaten. Individuele lidstaten dienen de regels te verwerken in hun eigen wetgeving. Daarbij geldt dat het is toegestaan om strengere of meer gedetailleerde regels te stellen. Eind 2009 is in Nederland de Mediawet 2008 aan de nieuwe Europese wetgeving aangepast.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.