Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Commerciële omroepen zijn jaarlijks voor elke verkregen toestemming kosten verschuldigd aan het Commissariaat voor de Media. Dit noemen we toezichtskosten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de hoogte van de toezichtskosten vastgesteld in de Mediaregeling 2008. Jaarlijks worden de bedragen bijgesteld met de consumentenprijsindex die het Centraal Planbureau voor dat jaar beraamt. De toezichtskosten na indexering staan in de tabellen Toezichtskosten 2013-2022.

Bedragen

Het jaarlijks te betalen bedrag is afhankelijk van de soort dienst (radio, televisie of kabelkrant), het technisch (potentieel) bereik, marktaandeel, het uitzendgebied van een dienst (binnen- of buitenland), en het aantal uitzenduren.

Voor het verzorgen van een radiokanaal is de omroep de helft verschuldigd van de bedragen die gelden voor een televisiekanaal. Voor een kabelkrant is de omroep een kwart verschuldigd. Voor een mediadienst op aanvraag is een vast bedrag van 200 euro verschuldigd.

Als de omroep in een jaar geen programma-aanbod heeft verspreid, brengt het Commissariaat voor de Media het minimale bedrag in rekening.

Digitaal toezichtskostenformulier

Commerciële omroepen zijn verplicht gegevens te verstrekken die nodig zijn ter bepaling van de hoogte van de toezichtskosten. Het Commissariaat voor de Media stuurt hen jaarlijks een verzoek om de gegevens over het voorafgaande jaar te verstrekken. Na ontvangst van deze gegevens kan het Commissariaat voor de Media een factuur toezenden.

Commerciële omroepen kunnen gebruikmaken van een digitaal formulier. Alle commerciële media-instellingen ontvangen jaarlijks een brief met daarin de inlogcodes voor het digitale formulier. Vragen naar aanleiding van het digitale formulier kunt u mailen naar toezichtskosten@cvdm.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.