bg-img
stripes

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

De Mediawet 2008 is in 2008 vastgesteld en op 1 januari 2009 in werking getreden.

Wie de Mediawet 2008 wil vergelijken met de Mediawet die voorheen van kracht was, kan in deze transponeringstabel zien waar de oude artikelen zijn geplaatst in de nieuwe Mediawet.

De integrale tekst van de ‘oude’ Mediawet is ook opgenomen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.