bg-img
stripes

De Mediawet 2008 bevat onder meer bepalingen voor publieke mediadiensten, commerciële mediadiensten, videoplatformdiensten, bescherming van jeugdigen, belangrijke evenementen, gebruik van omroepnetwerken en toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media.

De Mediawet 2008 is in 2008 vastgesteld en op 1 januari 2009 in werking getreden.

Wie de Mediawet 2008 wil vergelijken met de Mediawet die voorheen van kracht was, kan in onderstaande transponeringstabel zien waar de oude artikelen zijn geplaatst in de nieuwe Mediawet.

Hieronder staat de integrale tekst van de ‘oude’ Mediawet.

In 2020 is de Mediawet 2008 vanwege de Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten 2018 gewijzigd. De wijziging is per 1 november 2020 van kracht.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.